ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC
Kovačićeva 14,
42240 Ivanec
Naši kapaciteti
Brušenje

 • Okruglo - vanjsko
  • Min. promjer: o 5 mm
  • Maks. promjer: o 400 mm
  • Maks. dužina: 1100 mm
  • Maks. kut zakr. stola 45 o
 • Okruglo - unutarnje
  • Min. promjer: o 8 mm
  • Maks. promjer: o 500 mm
  • Maks. dužina: 400 mm
  • Maks. kut zakr. stola 10 o
 • Plansko brušenje
  • Maks. dužina: 1500 mm
  • Maks. širina: 500 mm
  • Maks. visina: 650 mm
 • Portalno brušenje (plansko i koso)
  • Maks. dužina: 3000 mm
  • Maks. širina: 1250 mm
  • Maks. visina: 1000 mm
 • Brušenje klinova
  • Broj klinova: 2, 4, 6, 8, 10
  • Maks. dužina: 1000 mm
  • Maks. promjer: 200 mm
 • Brušenje navoja - vanjsko
  • Maks. dužina: 500 mm
  • Maks. promjer: 200 mm
  • Raspon modula: 1 - 14 mm
  • Maks. kut uspona: 15 o
 • Brušenje zupčanika (ravni i kosi zubi)
  • Min. promjer: 13 mm
  • Maks. promjer: 350 mm
  • Raspon modula: 0,5 - 10 mm
  • Maks. širina: 160 mm
  • maks. 45 o
 • Oštrenje alata
Naši proizvodi
>> Agitas
>> Gum 220
>> Uoza-55
>> Pah
>> Dgd 100
>> Osag
>> Sdd
>> Dg-100
Kontakt
Sva prava pridržana © 2010 Itas | Web izrada Abacus