ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC
Kovačićeva 14,
42240 Ivanec
Naši kapaciteti
Provlačenje

  • Provlačenje
    • Maks. vlačna sila: 100 000 N
    • Maks. hod: 1320 mm
Naši proizvodi
>> Agitas
>> Gum 220
>> Uoza-55
>> Pah
>> Dgd 100
>> Osag
>> Sdd
>> Dg-100
Kontakt
Sva prava pridržana © 2010 Itas | Web izrada Abacus