ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC
Kovačićeva 14,
42240 Ivanec
Naši kapaciteti
Izrada ozubljenja

 • Sa ravnim i kosim zubima
  • Maks. promjer: 630 mm
  • Raspon modula: 0,35 - 10 mm
  • Maks. kut nagiba: 45 o
 • Stožasti zupčanici sa ravnim zubima
  • Maks. promjer: 250 mm
  • Raspon modula: 1 - 7 mm
  • Maks. kut : 90 o
 • Dubljenje zupčanika
  • Maks. promjer: 500 mm
  • Maks. širina: 90 mm
  • Raspon modula: 1 - 6 mm
Naši proizvodi
>> Agitas
>> Gum 220
>> Uoza-55
>> Pah
>> Dgd 100
>> Osag
>> Sdd
>> Dg-100
Kontakt
Sva prava pridržana © 2010 Itas | Web izrada Abacus